קצבת נכות מקסימלית לכל החיים

בתוך חודשיים בלבד!
לקוחת המשרד תזכה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות מקסימלית לכל החיים, לאחר שנקבעה לה דרגת אי כושר בשיעור 100% לצמיתות.

במסגרת הטיפול בתיק, ליוויתי את הלקוחה לועדות הרפואיות, תוך הצגת מלוא התלונות והתיעוד הרפואי הרלוונטי בפני חברי הועדה הרפואית.

לאחר ימים ספורים, עודכנה הלקוחה כי תקבל מענק בגובה 15 קצבאות, ובנוסף, קצבה חודשית לכל החיים.

הכנה נכונה של התיק, איסוף המסמכים הרלוונטיים, הפנייה לבדיקות הנדרשות ואופן הצגת הטענות בפני הועדה – הם מה שעושים את ההבדל.

לא פונים למוסד לביטוח לאומי ללא ליווי של עו"ד הבקיא בתחום על כל רבדיו.