פיצוי בסך 105,000₪ מחברת הביטוח, ללקוחת המשרד אשר נפגעה בסופר

** פיצוי בסך 105,000₪ מחברת הביטוח, ללקוחת המשרד אשר נפגעה בסופר **

הלקוחה מעדה ונפגעה כתוצאה ממכשול שהוצב בפניה בסופר במהלך קניות שערכה לביתה.

תחילה הציעה חברת הביטוח פיצוי נמוך משמעותית לאור העובדה שמדובר בנפגעת קשישה, שאינה עובדת ולכן לא נגרמו לה הפסדי שכר.

אך לאחר הגשת תביעה, נוהל מו"מ ענייני, שופר הסכום משמעותית והביא לסיום התיק במהרה מחוץ לכותלי בית המשפט.