פיצוי בסך 100,000₪ מחברת הביטוח, ללקוח המשרד אשר נפגע בתאונת דרכים.

פיצוי בסך 100,000₪ מחברת הביטוח, ללקוח המשרד אשר נפגע בתאונת דרכים.

הלקוח (נכה בשיעור 100% מלפני התאונה, בן 55, שאינו עובד למעלה מעשור) סבר תחילה (בצדק) כי הפיצוי יהיה כעשירית מהפיצוי שנתקבל בפועל.

ואכן, תחילה הציעה חברת הביטוח פיצוי נמוך בהרבה, אך לאחר מו"מ ענייני, שופר הסכום משמעותית והביא לסיום התיק במהרה.