לאחר ייצוג – קצבת נכות מקסימלית מהמוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות כללית מקסימלית מביטוח לאומי – לאחר ייצוג של המשרד!

לקוחת המשרד תזכה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות רטרו מאוגוסט 2019, וכמו כן – קצבה חודשית לצמיתות, לאחר שנקבעה לה דרגת אי כושר בשיעור 100%.

תחילה, פנתה הלקוחה לבדה אל המוסד לביטוח לאומי והגישה תביעה לקצבת נכות כללית.
אולם, הועדה הרפואית שבדקה את הלקוחה, קבעה כי לא נותרה נכות רפואית מזכה ועל כן תביעתה נדחתה.

הלקוחה פנתה אל משרדנו, ולאחר מעבר על מלוא המסמכים הרפואיים, הודענו ללקוחה כי יש מקום להגיש ערר לועדה מדרג שני.

במסגרת הטיפול בתיק, בוצע איסוף מלוא החומר הרפואי, הפניית הלקוחה לבדיקות נדרשות, ולבסוף – ליווי הועדה אל הועדות הרפואיות, תוך הצגת מלוא התלונות והתיעוד הרפואי הרלוונטי בפני חברי הועדה הרפואית.

התוצאה – התביעה התקבלה, הלקוחה תקבל קצבת נכות כללית מקסימלית לכל החיים, ובנוסף, תשלום קצבה חד פעמי בגין קצבה רטרו מחודש אוגוסט 2019 ועד היום.

הכנה נכונה של התיק, איסוף המסמכים הרלוונטיים, הפנייה לבדיקות הנדרשות ואופן הצגת הטענות בפני הועדה – הם מה שעושים את ההבדל.

לא פונים למוסד לביטוח לאומי ללא ליווי של עו"ד הבקיא בתחום על כל רבדיו.